Dnia 15.11.2014 odbył się Zjazd Chorągwi Białostockiej ZHP, który po 9 godzinach obrad został przerwany i przełożony na 22.11.2014 godz. 12:00 w siedzibie Komendy Chorągwi Białostockiej ZHP przy ul. Pałacowej 3. Na Zjazd przybyli m.in. Druhna Naczelnik hm. Małgorzata Sinica, Druh Zastępca Naczelnika hm. Krzysztof Budzyński i Członek GK ZHP hm. Grzegorz Woźniak. Z naszego hufca (Hufiec ZHP Kolno) przybył Druh Komendant pwd. Marcin Darkowski, Druh Zastępca Komendanta phm. Karol Bikowski, Druh Drużynowy phm. Krzysztof Pyczot i Druh ćw. Damian Walczyk, który był w Poczcie Sztandarowym. Przewodniczącym obraz został hm. Romuald Lewandowski.

Niestety, żaden wniosek zgłoszony przez druha drużynowego, phm. Krzysztofa Pyczota nie przeszedł. Wśród wniosków było między innymi, by komendanci hufców podczas zbiórek dla drużynowych przekazywali informacje, na co zostały wydane hufcowe pieniądze oraz żeby drużynowi mieli wgląd w dotacje finansowe. Zastosowanie takiej polityki umożliwiło by lepsze kontrolowanie nad budżetem w hufcu. Ale cóż… od tego są komisje rewizyjne.

Komisja skrutacyjna, składająca się m.in. z druha Krzysztofa Pyczota i druha Marcina Darkowskiego ogłosiła wyniki głosowania na nowego Komendanta Chorągwi:

• hm. Hanna Horodeńska – 18 głosów
• hm. Sylwia Lenkiewicz – 12 głosów

10007354_860850690626271_4253342003348304416_o

Zastępcami Komendantki zostali dotychczasowy Komendant Chorągwi, hm. Andrzej Bajkowski, który został również skarbnikiem oraz druh phm. Bogumił Dzięciul. W dalszej kolejności w Komendzie zasiadają: pwd. Piotr Fiedorczuk, hm. Sławomir Jasiński, phm. Dariusz Kośko, hm. Mariusz Tarnawczyk, hm. Edyta Trzeciak, hm. Marek Trzeciak. Do Chorągwianego Sądu Harcerskiego został wybrany m.in. hm. o. Jan Bońkowski (zwany przez niektórych druhem Huraganem), kapelan Hufca Nadnarwiańskiego w Łomży. Przewodniczącym Rady Chorągwi został ponownie hm. Lech Magrel

Zjazd Chorągwi zakończył się odśpiewaniem „Bratniego słowa” i zawiązaniem kręgu harcerskiego. Wszyscy zgromadzeni rozjechali się szczęśliwie do swoich domów.

zdjęcia: www.foto.ptaki-ptakom.net/index.php?/category/107.

Relację na podstawie wiadomości z Facebooka Chorągwi i relacji telefonicznej phm. Krzysztofa Pyczota napisał Paweł Stanisław Dąbrowski.

Zostaw odpowiedź